YTHS:n sähköisen terveyskyselyn toimivuus ja kyselyä seuraavien interventioiden yhteys opintojen etenemiseen ja YTHS:n palvelujen käyttöön