Webbadresserna för våra tjänster ska ändras – de gamla adresserna slutar fungera från och med den 2 maj 2022

Webbadresserna till Findatas e-tjänst, Kapseli driftmiljö och överföringstjänsten Nextcloud blir kortare och tydligare.

I fortsättningen ska inloggningen till e-tjänsten ske via asiointi.findata.fi, till Kapseli via kapseli.findata.fi och till överföringstjänsten Nextcloud via siirto.findata.fi.

De nya adresserna för e-tjänsten och Kapseli är redan i bruk, den nya adressen för överföringstjänsten Nextcloud börjar fungera från och med den 29 april 2022. På grund av adressändringen blir det underhållsavbrott i överföringstjänsten torsdagen den 28 april 2022 kl 10–12.

De gamla inloggningsadresserna blir oåtkomliga fram och med den 2 maj 2022. Om du har sparat adresser i webbläsarens bokmärken, se till att uppdatera de nya adresserna också.

Reformen är en del av utvecklingen av Findatas nättjänster. De aktuella länkar till olika tjänster hittar du också på vår webbplats: findata.fi/logga-in