Ortopedisen vedon käyttö ja hoitovaste pienikokoisen tai retrognaattisen yläleuan kasvun ohjailussa HUS-alueella hoidetuilla potilailla

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millä indikaatioilla oikomishoidon erikoishammaslääkärit lähettävät potilaita III-luokan luustoankkurihoitoon, miten hoitojakso toteutetaan ja minkälaisia tuloksia hoidolla aikaansaadaan. Tutkimustulosten perusteella pyritään saamaan uutta tietoa ortopedisen yläleuan kasvunohjailun hoitotehosta, hoitotuloksesta ja levyihin liittyvistä komplikaatioista. Tutkimuksen tulokset auttavat kehittämään III-luokan purentapoikkeaman hoitoa.