Begäran om information är en begäran om att få aggregerade statistiska uppgifter som tagits fram utifrån personuppgifter för ett användningsändamål som avses i lagen om sekundär användning. En begäran om information enligt lagen om sekundär användning kan riktas endast till Findata.

En begäran om en handling enligt offentlighetslagen, dvs. en så kallad begäran om uppgifter om en myndighets offentliga handlingar, är en annan sak.