Handläggningstiden för alla Kapseli-beställningar är en månad. Minimipausen är två kalendermånader och maximipausen är giltighetstiden för den aktuella Kapseli-beställningen. Uppsägningstiden för pauser är en kalendermånad.

Exempel 1. Kapseln har ursprungligen beställts för tiden 1.1.2022–31.12.2025 och man vill pausa miljön i fråga 1.10.2022–1.12.2023.

  • Beställ pausen senast 31.8.2022, eftersom beställningarna har en handläggningstid på en månad.

Exempel 2. Kapseli har pausats 1.10.2022–1.12.2023, men man vill börja använda den redan 1.7.2023.

  • Säg upp pausen senast 30.4.2023. Beställningarna har en handläggningstid på en månad och pausjänsten en uppsägningstid på en månad.