Hur mycket är de registeransvarigas genomsnittliga urvalsavgifter?