Vi meddelar här om eventuella störningar och avvikelser i våra tjänster. För närvarande fungerar alla våra tjänster normalt.

Om du stöter på problem eller störningar i e-tjänsten, Kapseli, eller i överföringstjänsten Nextcloud, skicka oss ett e-post till info@findata.fi.

Se också datumen för de månatliga underhållsavbrotten: Serviceavbrott.