Innehåller de registeransvarigas urvalsavgifter mervärdesskatt?