Kan jag själv hämta materialet från mitt eget sjukhus och på så sätt undvika den registeransvariges urvalsavgift?

Ja, om det passar den personuppgiftsansvarige. Den registeransvarige har rätt att självständigt bestämma på vilket sätt urvalet utförs och har rätt att vid urvalet av uppgifter anlita en handläggare för personuppgifterna utanför den egna organisationen.

Användning av en handläggare förutsätter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) att ett avtal om behandling av personuppgifter (DPA) ingås med den som handlägger personuppgifterna. Den personuppgiftsansvarige ansvarar i sista hand själv för att behandlingen av personuppgifter är lagenlig. Den som handlägger personuppgifterna ansvarar för sin del för att det följer villkoren i DPA-avtalet och den personuppgiftsansvariges anvisningar.

De hämtade materialen ska levereras till Findata på ett datasäkert sätt via överföringstjänsten Nextcloud, varefter vi kombinerar och förbehandlar dem.