Meddela Findatas kontaktperson vilka personer som deltar i överföringen av uppgifterna