Alla uppgifter som rör en identifierad eller identifierbar person är personuppgifter.

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en person, till exempel genom att en enskild uppgift kombineras med en annan uppgift så att identifiering blir möjligt. En person kan identifieras till exempel utifrån namn, personbeteckning eller någon faktor som är kännetecknande för personen.