Varför är mervärdesskatten (moms) 0% på vissa avgifter och 24% på andra?

Findatas priser grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårddata Findatas avgiftsbelagda prestationer.

Med undantag av driftmiljön Kapselo är tjänsternas priser offentligrättsliga prestationer som baserar sig på självkostnadsvärdet och vars mervärdesskatt är 0%. Priserna på Kapselis tjänster är företagsekonomiskt prissatta avgiftsbelagda prestationer, till vilka läggs mervärdesskatt + 24%.

De registeransvariga fastställer själva sina kostnader med stöd av sina egna bestämmelser.