MS-TAUDIN JA SEN LÄÄKITYKSEN VAIKUTUS MS-POTILAIDEN SYÖPÄSAIRASTAVUUTEEN JA -KUOLLEISUUTEEN: PROSPEKTIIVINEN KOHORTTITUTKIMUS