Raskauden aikaisen metformiini-altistuksen pitkäaikaiset vaikutukset lapseen Suomessa – CLUE-tutkimus

Lupaan tehdyt muutokset: muutos henkilötietojen käsittelijöihin, voimassaolon jatko

Alkuperäisten lupien myöntäjät: Kela, Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus, THL, Helsingin kaupunki, HUS, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Vantaa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Sopimus Carean potilasrekisterin tietojen käyttämisestä havainnoivassa retrospektiivisessä rekisteritutkimuksessa