Aineiston käsittelyn laajentaminen EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

  • Henkilötietojen käsittely ulkomailta käsin on henkilötietojen siirtämistä, vaikka tiedot olisivat etäkäyttöympäristössä. Lue lisää siirtoperusteista ja henkilötietojen siirroista Findatan verkkosivuilta tai Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta (tietosuoja.fi).
  • Ilmoita, missä maissa tietoja käsitellään tällä hetkellä.
  • Yksilöi tietosuoja-asetuksen mukainen siirtoperuste, koska tietoja siirretään EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
  • Ilmoita, mihin EU- ja ETA-alueen ulkopuoliseen maahan aineistonkäsittely halutaan laajentaa.