EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisella rekisterinpitäjällä tarkoitetaan organisaatiota tai yksityishenkilöä, joka on muodostettavan aineiston rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjä määrittelee tietolupapäätöksen nojalla muodostettavan aineiston käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Rekisterinpitäjiä voi olla useampi kuin yksi, ja rekisterinpitäjät voivat olla yhteisrekisterinpitäjiä, jolloin ne määrittelevät yhdessä tietolupapäätöksen nojalla muodostettavan aineiston käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Jos kyseessä on yhteisrekisterinpitäjyys, valitse ’ei’ ja kirjoita lisätietokenttään kaikki rekisterinpitäjät.

Rekisterinpitäjä voi olla joko luvanhakija itse tai joku muu taho. Jos hakija toimii henkilötietojen käsittelijänä jonkin kolmannen tahon (rekisterinpitäjän) lukuun, hakijan ja rekisterinpitäjän tulee tehdä yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämä kirjallinen sopimus henkilötietojen käsittelystä.