Kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan teknisen ja liiketoimintatiedon sekä olemassa olevan muun tiedon soveltamista ja käyttöä yhdessä toisiolaissa tarkoitettujen henkilötietojen kanssa, kun tavoitteena on kehittää uusia tai merkittävästi parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja.

Lisäksi toiminnan tarkoituksen tulee

  • edistää kansanterveyttä tai sosiaaliturvaa
  • kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai palvelujärjestelmää
  • suojella yksilöiden terveyttä tai hyvinvointia tai
  • turvata heidän niihin liittyviä oikeuksiaan ja vapauksiaan.