Med utvecklings- och innovationsverksamhet avses tillämpning och användning av tekniska uppgifter och affärsinformation och annan befintlig kunskap tillsammans med personuppgifter som avses i lagen om sekundär användning i syfte att utveckla nya eller avsevärt förbättrade produkter, processer eller tjänster.

Dessutom ska syftet med verksamheten

  • främja folkhälsan eller den sociala tryggheten
  • utveckla social- och hälsovårdstjänsterna eller servicesystemet
  • skydda individens hälsa eller välbefinnande eller
  • skyddar individens rättigheter och friheter som rör hälsa och välbefinnande.