Tiedonhyödyntämissuunnitelmalla tarkoitetaan tutkimussuunnitelmaa, hankesuunnitelmaa ja vastaavaa suunnitelmaa.

Suunnitelmasta tulee ilmetä

  • lupahakemuksessa tarkoitettujen tietojen käyttötarkoitus
  • tietojen rekisterinpitäjä ja käsittelijät
  • käsittelyn oikeudellinen peruste sekä
  • tietojen käsittelyn tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät olennaiset seikat kattaen koko tietojen elinkaaren (tietojen säilytys, hävittäminen tai arkistointi)