Kun käyttötarkoituksena on tieteellinen tutkimus, liitä hakemukseen ajantasainen tutkimussuunnitelma sekä vastuu-/kohdeorganisaation tutkimuslupa, jos sellaista edellytetään. Liitä myös eettisen toimikunnan lausunto, jos tutkimukseen soveltuva lainsäädäntö ja/tai tutkimusasetelma sitä edellyttävät.

Tieteellisen tutkimuksen kriteerit (yleisellä tasolla):

  • asianmukainen tutkimussuunnitelma
  • vastuuhenkilö tai vastuuryhmä
  • tulokset julkaistaan tieteellisinä julkaisuina
  • tutkimus tuottaa uutta tietoa.