Tieteellisen tutkimuksen käyttötarkoituksen on täytettävä seuraavat kriteerit:

  • Tutkimuksella on asianmukainen tutkimussuunnitelma.
  • Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai vastuuryhmä.
  • Tutkimustulokset julkaistaan tieteellisinä julkaisuina.
  • Tutkimus tuottaa uutta tietoa.

Kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa, käsittelyn on täytettävä käyttötarkoitussidonnaisuuden vaatimus. Tämä tarkoittaa, että henkilötiedot kerätään ja käsitellään vain tietyssä, selkeästi määritellyssä ja lainmukaisessa tarkoituksessa. Tutkimussuunnitelmassa on selvitettävä, mitä tietoja tarvitaan tutkimuksen toteuttamiseksi ja kuinka nämä tiedot liittyvät tutkimuskysymyksiin.

Ohjeita hakijalle, jonka käyttötarkoitus on tieteellinen tutkimus

  1. Liitä hakemukseen ajantasainen tutkimussuunnitelma.
  2. Lisää tiivistelmä-kenttään pyydetyt tiedot. Voit käyttää apuna tutkimussuunnitelman tiivistelmää.
  3. Liitä hakemukseen tarvittaessa vastuu- tai kohdeorganisaation tutkimuslupa.
  4. Liitä hakemukseen eettisen toimikunnan lausunto, jos tutkimukseen soveltuva lainsäädäntö ja/tai tutkimusasetelma sitä edellyttävät.