Asiakastietojen toissijaisella käytöllä tarkoitetaan tietojen käyttöä muissa kuin ensisijaisissa käyttötarkoituksissa. Lain mukaiset toissijaiset käyttötarkoitukset ovat

  • tieteellinen tutkimus
  • tilastointi
  • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
  • opetus
  • tietojohtaminen
  • viranomaisohjaus ja -valvonta sekä
  • viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät.