Sekundär användning av kunduppgifter avser behandling av uppgifterna för andra användningsändamål än de primära användningsändamålen. De lagstadgade sekundära användningsändamålen är

  • vetenskaplig forskning
  • statistikföring
  • utvecklings- och innovationsverksamhet
  • undervisning
  • informationsledning
  • myndighetsstyrning och myndighetstillsyn samt
  • myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter.