Ändringar i Findatas e-tjänst: gamla ansökningsutkast raderas ett halvt år efter den senaste redigeringen

I september tar vi i bruk en egenskap i e-tjänsten som innebär att ansökningsutkasten automatiskt raderas från systemet om de inte har redigerats på 180 dagar.

Om du har ett utkast till ansökan som du tänker skicka till Findata ska du göra ändringarna i tid. Vi rekommenderar att du alltid fyller i eller överför uppgifterna till den nyaste versionen av blanketten. Utkastet finns i e-tjänsten i 180 dagar efter att du senast sparat den.

Om du har angett din e-postadress i e-tjänsten får du en automatisk påminnelse 30 dagar innan utkastet raderas. Kontrollera din adress i e-tjänstens inställningar genom att klicka på ditt eget namn i den övre menyn.

Automatisk radering gäller endast de ansökningsutkast som ännu inte har skickats in till Findata.

Om ansökan har returnerats till dig för komplettering raderas den inte. Skickade ansökningar eller mottagna beslut raderas inte heller.

Syftet med ändringen är att effektivera behandlingen av ansökningar när antalet ansökningar med gamla blankettversioner och antalet begäran om tilläggsuppgifter för dem minskar.

Ansökningsblanketterna har förnyats under våren 2023, beakta följande

Blanketterna för ansökan om dataanvändningstillstånd, begäran om information och ändringar i dataanvändningstillstånd har förnyats under mars–maj 2023. Om du har ett ansökningsutkast som fyllts i på en äldre version av blanketten och som ännu inte har skickats till Findata, rekommenderar vi att uppgifterna överförs till den uppdaterade blanketten.

Ansökan som fyllts i på den äldre blanketten kan skickas för behandling, men då måste vi be om tilläggsuppgifter enligt den nya blanketten.