EU arbetar för närvarande med en harmoniserad lagstiftning om hälsodata. Findata beviljades full finansiering för att främja användningen av sekundärdata.

”Finansieringsbeslutet är en mycket god nyhet för Findata och den finländska forskningsinfrastrukturen som helhet. EU-finansieringen kommer att ge betydande ytterligare resurser för utvecklingen av våra tjänster och kommer att göra det möjligt för Finland att ansluta sig till det europeiska hälsodataområdet”, säger Johanna Seppänen, direktör för Findata.

FinHITS-projektet, som inleds med finansieringsbeslutet, kommer att pågå i fyra år. Det har en total budget på 2,5 miljoner euro, varav 40 % är självfinansierade.

Europeiska kommissionen stöder medlemsstaterna när det gäller att harmonisera sekundär användning av hälsodata

Finansieringen kommer att stödja EU-länderna vid gränsöverskridande sekundär användning av hälsodata. Detta följer Europeiska kommissionens förslag till förordning om det europeiska hälsodataområdet (EHDS), som antogs i maj 2022.

Förslaget syftar till att främja användningen av hälsodata för att förbättra hälso- och sjukvård, forskning, innovation och beslutsfattande, och att hjälpa människor att hantera sina egna hälsodata.

Totalt 37 miljoner euro fanns tillgängliga för medlemsstaterna för att främja landsspecifika hälsodatatjänster.

Utvecklingsarbetet gynnar hela ekosystemet

”FinHITS-projektet fokuserar på utveckling av tjänster som är centrala för vår verksamhet, såsom e-tjänsten, den nationella datakatalogen och Kapseli-miljön”, säger Maari Parkkinen, utvecklingschef på Findata.

Ett av de viktigaste utvecklingsområdena är informationssystemet som kopplar samman inte bara Findatas tjänster utan även kunderna och registratorerna som underhåller uppgifterna.

”Till exempel är beskrivningen av de data som ska hämtas och de tillhörande råden vanligtvis ett samarbete mellan ett antal olika parter, vilket skulle underlättas avsevärt av en portal som är tillgänglig för alla”, säger Parkkinen.

Dessutom kommer finansieringen att fortsätta det pågående pilotprojektet HealthData@EU och arbetet med färdiga datamaterial. I genomförandet av EHDS ingår att förbättra effektiviteten, garantera datasäkerheten och utveckla tekniska lösningar för gränsöverskridande informationsutbyte mellan medlemsstaterna.

Kontakt

Johanna Seppänen

Director

Maari Parkkinen

Development Manager +358 29 524 7602

Läs mer