EU valmistelee parhaillaan yhtenäistä lainsäädäntöä terveysdataa koskien. Tietojen toissijaisen käytön edistämiseen tarkoitettu rahoitus myönnettiin Findatalle täysimääräisenä.

”Rahoituspäätös on erittäin hyvä uutinen Findatalle ja koko Suomen tutkimusinfrastruktuurille. Saatu EU-rahoitus tuo merkittävästi lisäresursseja palveluidemme kehittämiseen ja mahdollistaa Suomen liittymisen eurooppalaiseen terveysdata-avaruuteen”, kertoo Findatan johtaja Johanna Seppänen.

Päätöksen myötä käynnistyvä FinHITS-hanke kestää neljä vuotta. Sen kokonaisbudjetti on 2,5 miljoonaa euroa, josta omarahoitusosuus on 40 prosenttia.

Euroopan komissio tukee jäsenmaita terveystietojen toisiokäytön yhtenäistämisessä

Rahoituksella tuetaan EU-maita rajat ylittävään terveystietojen toisiokäyttöön. Taustalla on Euroopan komission asetusehdotus eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta (EHDS), joka annettiin toukokuussa 2022.

Ehdotuksen tavoitteena on edistää terveystietojen käyttöä terveydenhuollon, tutkimuksen, innovoinnin ja päätöksenteon parantamiseksi sekä auttaa ihmisiä hallitsemaan omia terveystietojaan.

Jäsenmaiden haettavissa oli yhteensä 37 miljoonaa euroa maakohtaisten terveysdatapalveluiden edistämiseen.

Kehitystyö hyödyttää koko ekosysteemiä

”FinHITS-hanke keskittyy toimintamme kannalta keskeisten palveluiden, kuten asiointipalvelun, kansallisen aineistokatalogin ja Kapseli-käyttöympäristön kehittämiseen”, Findatan kehittämispäällikkö Maari Parkkinen sanoo.

Yksi tärkeimmistä kehityskohteista on tietojärjestelmä, joka yhdistää Findatan palveluiden lisäksi asiakkaat ja aineistoja ylläpitävät rekisterinpitäjät.

”Esimerkiksi haettavien tietojen kuvaaminen ja aineistoihin liittyvä neuvonta ovat yleensä useiden eri osapuolten yhteistyötä, jota kaikkien käytössä oleva portaali helpottaisi merkittävästi”, Parkkinen sanoo.

Lisäksi rahoituksella jatketaan käynnissä olevaa HealthData@EU-pilottihanketta ja valmisaineistoihin liittyvää työtä. EHDS:n toimeenpanoon kuuluu toiminnan tehostaminen, tietoturvasta huolehtiminen ja teknisten ratkaisujen kehittäminen jäsenmaiden rajat ylittävään tiedonvaihtoon.

Yhteystiedot:

Johanna Seppänen

Johtaja 029 524 6020

Maari Parkkinen

Kehittämispäällikkö 029 524 7602

Lue lisää:

Mikä on Findata?

  • Findata on vuonna 2020 aloittanut sosiaali- ja terveystietojen yhden luukun tietovarantopalvelu. Sen toiminta perustuu vuonna 2019 voimaan tulleeseen toisiolakiin, eli lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä.
  • Findata myöntää tietolupia aineistojen käyttöön muun muassa tieteelliseen tutkimukseen, tilastointiin ja viranomaisten selvitystehtäviin. Lisäksi se koostaa ja esikäsittelee aineistot kansalaisten tietosuojasta huolehtien ja tarjoaa niiden käsittelyyn tietoturvallisen Kapseli-käyttöympäristön.
  • Sen tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveystietojen tehokas hyödyntäminen ja parantaa niiden tietoturvaa.
  • Findata toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n yhteydessä, eriytettynä THL:n muusta toiminnasta.