Findata har utfärdat en föreskrift om materialbeskrivningar för sekundär användning av social- och hälsovårdsdata

Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata Findata har utfärdat en föreskrift om materialbeskrivningarnas datainnehåll, begrepp och datastrukturer. Föreskriften berör sekundär användning av social- och hälsovårdsdata.

I 6 § i lagen om sekundär användning nämns de organisationer vilka i rollen som personuppgiftsansvariga ska göra upp materialbeskrivningar av datainnehållet i sina datalager. Dessa är t.ex. offentliga serviceanordnare inom social- och hälsovården.

Avsikten med föreskriften är att fastställa enhetliga beskrivningsprinciper för datamaterialet hos olika personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården.

Du kan bekanta dig med föreskriften via länken nedan. ​

Tillståndsmyndighetens föreskrift: Materialbeskrivningarnas datainnehåll, begrepp och datastrukturer (PDF, 418 kb)

Social- och hälsovårdsministeriets ger den 15.2.2021 en förordning om materialbeskrivningarnas tidtabell. Vi uppdaterar länken till förordningen på denna sida.

Delta i ett infotillfälle om föreskriften ons 10.2 kl. 13–15

Onsdagen den 10.2.2021 kl. 13–15 ordnar vi ett webinar om föreskriften (på finska). Under infotillfället går vi igenom föreskriftens struktur och avsikt, de centrala termerna och redskapen, minimikraven, tidtabellen samt stöd för arbetet med materialbeskrivningarna. Du kan ställa frågor skriftligt under tillfället, inget fysiskt möte ordnas. Tillfället bandas in och inbandningen finns tillgänglig i två veckor, dvs. till den 24.2.2020.

Mer information och deltagarlänken finns här: Tervetuloa aineistokuvauksia koskevan määräyksen infotilaisuuteen 10.2.2021 (Välkommen till infotillfället gällande föreskriften om materialbeskrivningar 10.2.2021)

Stöd för arbetet med materialbeskrivningar – se tidpunkterna för utbildningar under våren 2021

Under våren 2021 ordnar vi avgiftsfri utbildning i användningen av redskapet Aineistoeditori (aineistoeditori.fi). Aineistoeditori är ett nationellt system för materialbeskrivning, via vilket materialbeskrivningar kan publiceras i den öppna Aineistokatalogi-tjänsten (aineistokatalogi.fi). Anmäl dig till utbildningarna här: https://webropol.com/s/findata-aineistoeditori-koulutukset. Utbildningarna hålls på finska.

Under utbildningstillfället går vi igenom grunderna i hur man använder Aineistoeditori och gör en praktisk övning i hur man för in materialbeskrivningar i Aineistoeditori. Dessutom finns det möjlighet att diskutera beskrivningsarbetet av social- och hälsovårdsdata på ett allmänt plan och gå igenom möjliga problem som kommit upp i det egna arbetet.

Utbildningarna hålls på distans via en Microsoft Teams -länk. En del tillfällen är allmänna, andra är riktade till en viss typ av personuppgiftsansvariga. Utbildningstillfällenas innehåll är ändå till största delen lika, så vid behov kan du delta också i en annan grupp.

Maxdeltagarantalet för ett tillfälle är 30 personer. Anmäl dig till Aineistoeditori-utbildningen senast en vecka på förhand.

Utbildningar under våren 2021:

  • må 22.2. kl. 9–12: allmän, ingen specifik målgrupp
  • må 15.3. kl. 9–12: sjukvårdsdistrikten som målgrupp
  • to 1.4. kl. 10–13: allmän, ingen specifik målgrupp
  • ti 20.4. kl. 13–16: nationella personuppgiftsansvariga som målgrupp
  • ti 11.5. kl. 13–16: kommunerna som målgrupp
  • må 7.6. kl. 9–12: allmän, ingen specifik målgrupp

Läs mera

Mer information:

Peija Haaramo
ledande sakkunnig, materialbeskrivningar
tel. 029 524 7888
fornamn.efternamn@findata-renewal.thl-sivustot.fi-r.seravo.com