Uppdaterad 27.01.2022

Begäran om information

Vi förnyar vår hemsida. Det nya innehållet på den här sidan är ännu inte översatt för det begärda språket.

Begäran om information görs på en webblankett via Findatas hanteringssystem, blanketten finns på https://lupa.findata.csc.fi/ (öppnas i nytt fönster). Man loggar in i systemet med hjälp av Suomi.fi-identifikation.

OBS! Det är underhållsavbrott i systemet varje dag från 8 till 9 på morgonen.

Kom ihåg att spara din oavslutade ansökan med cirka 15 minuters intervall. För närvarande loggar systemet automatiskt ut den sökande efter en viss tidsgräns, och formuläret sparas inte automatiskt.

Vi har upptäckt problem när vi använder Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder andra webbläsare.

Vid problem kan du kontakta Findata Help Desk via e-post: info@findata-renewal.thl-sivustot.fi-r.seravo.com.

Tyvärr är begäran om information endast möjlig att skicka med en finsk personlig identitetskod genom Suomi.fi-identifiering. Vi kartlägger alternativa säkra identifieringsapplikationer för våra internationella kunder.

För närvarande är det möjligt för personer som har en registrerad personbeteckning i befolkningsdatasystemet i Finland att identifiera sig och därmed att lämna in en begäran om information. Vi utvecklar som bäst andra lösningar för identifikation.

Anvisning för begäran om information

Med en begäran om information kan du söka statistiskt material i Findata. Statistiskt material är anonymiserat material som Findata sammanställer från olika personuppgiftsansvarigas datamaterial. Tills vidare lönar det sig att söka information om datainnehållet i de personuppgiftsansvarigas register, som är föremål för Findatas funktion, på de personuppgiftsansvarigas webbplatser.

På blanketten för begäran om information antecknas utöver den sökandes uppgifter även en beskrivning av statistikens innehåll, vilka uppgifter som ska plockas och avgränsningarna av dem samt informationskällorna, dvs. registren. Vid inlämnande av en begäran om information gällande statistiskt materialet krävs också en definition av användningsändamålet enligt lagen om sekundär användning. På blanketten för begäran om information ber vi dig dessutom fylla i uppgifter om utlämnande av material och fakturering.

För beslut gällande begäran om information och för producerat statistiskt material uppbärs en avgift. Tjänstens slutliga pris bestäms enligt SHM:s förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Findata och på timbaserade avgifter för den arbetstid som har använts för att kombinera och behandla materialet.

Utöver Findatas avgifter påverkas det slutliga priset av den personuppgiftsansvariges egna lagstadgade avgifter för hämtning och leverans av det material som har begärts.

När behandlingen av begäran om information inleds ber Findata de personuppgiftsansvariga om preliminära bedömningar av priset för plockning av det begärda materialet och förmedlar prisbedömningen till den sökande, som har möjlighet att godkänna eller förkasta prisbedömningen. Det slutliga priset på statistikmaterialet fastställs först efter att materialet har utlämnats. För beslut som har förfallit och negativa beslut debiteras en separat handläggningsavgift.

Begäran om information kan lämnas på finska, svenska eller engelska.