Uppdaterad 22.04.2021

Driftinformation

Sidan uppdaterades 5.3.2021 kl 9.00.

På den här sidan hittar du Findatas driftinformation över t.ex. systemfel, serviceavbrott eller driftsresktioner som kan påverka våra tjänster.

Vid andra problem än listade nedan kan du kontakta vår Help Desk via e-post: info@findata-renewal.thl-sivustot.fi-r.seravo.com eller per telefon: 029 524 6500 (öppet på vardagar från 9.00 till 11.00 och från 12.00 till 16.00).

Underhållsstopp

  • Avbrott i underhåll av servicesystem onsdagen den 18 mars 2021 från 8-12. Tjänsten kan fungera fel under den här tiden, men den kommer att åtgärdas efter ett underhållsavbrott.

Systemfel

Kom ihåg att spara din oavslutade ansökan med cirka 15 minuters intervall. För närvarande loggar systemet automatiskt ut den sökande efter en viss tidsgräns, och formuläret sparas inte automatiskt.

Vi har upptäckt problem när vi använder Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder andra webbläsare.

Driftsresktioner

  • För närvarande är det möjligt att identifiera och därmed skicka in en ansökan om datatillstånd för personer som har en personlig identitetskod registrerad i det finska befolkningsinformationssystemet. Distributionen av andra identifieringsmetoder pågår.
  • Formulär för ansökan om dataanvändningstillstånd, ansökan om ändringstillstånd och begäran om information uppdaterades i slutet av 2020 och ansökningar som gjorts med den tidigare ansökningsversionen kan inte längre kopieras som en ny ansökan. Fyll i det nya ansökningsformuläret.