Kommissionens beslut om adekvat skydd i enlighet med 45 artikeln