En personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) avser en organisation eller enskild person som är personuppgiftsansvarig för det material som skapas. Den personuppgiftsansvariga fastställer ändamålen och metoderna för behandlingen av det material som bildas med stöd av beslutet om dataanvändningstillstånd.

Det kan finnas fler än en personuppgiftsansvarig och de personuppgiftsansvariga kan vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Då fastställer de tillsammans ändamålen och metoderna för behandlingen av det material som bildas med stöd av beslutet om dataanvändningstillstånd. Om det är frågan om gemensamt personuppgiftsansvariga väljer du ”nej” och skriver in alla personuppgiftsansvariga i fältet för ytterligare information.

Den personuppgiftsansvariga kan vara antingen den som ansöker om tillstånd eller någon annan instans. Om sökanden agerar personuppgiftsbiträde för någon tredje parts (den personuppgiftsansvarigas) räkning, ska sökanden och den personuppgiftsansvariga ingå ett skriftligt avtal om behandling av personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.