Undantag och skyddsåtgärder enligt 49 artikeln, såsom att den registrerade uttryckligen har samtyckt till den föreslagna överföringen efter att först ha blivit informerad om riskerna med överföringen. Denna överföringsgrund kan endast användas i särskilda situationer.