Findata vastaa hakemuksesta ja päätöksestä, mikäli toisiolain alaisia tietoja yhdistetään

Linjauksemme toisiolakiin liittyvästä lupatoimivallasta on täsmentynyt. Findata vastaa hakemuksesta ja lupapäätöksestä aina, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot.

”Tietolupia on haettu yksittäisiltä rekisterinpitäjiltä yksi kerrallaan, vaikka tarkoituksena on ollut yhdistää näitä haettuja tietoja keskenään. Tämän seurauksena meille on tullut kyselyitä rekisterinpitäjiltä siitä, kuka tämän tietojen yhdistämisen hoitaa ja miten pseudonymisointiavainten kanssa tulisi toimia”, sanoo Findatan johtaja Johanna Seppänen.

Linjauksen tavoitteena on selkeyttää toimivalta-asioita. Findata vastaa hakemuksesta aina kun toisiolain alaisia tietoja yhdistetään, vaikka lupaa haettaisiin vain yhden rekisterinpitäjän tietoihin. Tästä poikkeuksena ovat ainoastaan tilanteet, joissa haetaan vain DVV:n, ETK:n ja/tai Tilastokeskuksen tietoja, eikä niitä aiota yhdistää muihin toisiolain alaisiin tietoihin.

Laissa käytettyä muotoilua ”kun tietolupahakemus koskee” tulkitaan siis jatkossa aiempaa laajemmin: jos hakemuksessa tai tiedonhyödyntämissuunnitelmassa mainitaan haettavien tietojen lisäksi muita, haettaviin tietoihin yhdistettäviä toisiolain alaisia tietoja, hakemuksen katsotaan koskevan myös näitä yhdistettäviä tietoja.

Yksittäinen julkinen rekisterinpitäjä voi edelleen myöntää luvan omiin aineistoihin, mikäli haettuja tietoja ei yhdistetä muihin toisiolain alaisiin tietoihin.