Kanta-palveluista toissijaiseen käyttöön haettavien aineistojen tarjonta laajenee

Kanta-palveluihin tallennettujen sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön on ollut mahdollista hakea lupaa 1.1.2021 alkaen. Toissijaiseen käyttöön eli muun muassa tieteelliseen tutkimukseen saatavien aineistojen tarjonta on laajentunut kevään 2022 aikana huomattavasti.

Tähän asti Findatasta on voinut hakea lupia reseptitietoihin, mutta nyt haettavissa on myös keskeisiä terveystietoja kuten diagnoosit, laboratoriotiedot ja rokotustiedot. Kesäkuun loppuun mennessä tulossa ovat vielä toimenpiteet sekä fysiologiset mittaukset ja lausunnot.

Tietojen saatavuus Kanta-palveluista sujuvoittaa niiden toissijaista käyttöä. Siinä missä tiedot on ennen pitänyt poimia yksittäisiltä kunnilta, sairaanhoitopiireiltä tai palveluntarjoajilta eri potilastietojärjestelmistä, ovat ne nyt haettavissa nopeammin ja kustannustehokkaammin Kannasta.

”Kela kehittää Kanta-tietoalustaa, jonka kautta kansallinen sote-tietopääoma saadaan toissijaiseen hyötykäyttöön helposti ja tietoturvallisesti”, sanoo päätuoteomistaja Anne Kaiterniemi Kelasta.

Kannan avulla tieto kulkee sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kanta-palvelujen avulla potilas- ja asiakastiedot liikkuvat sujuvasti sosiaali- ja terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten välillä entiseen tapaan. Kannan kansalliseen järjestelmään tallentuvat asiakastiedot eri puolilta Suomea. Tiedot jalostetaan toissijaiseen käyttöön Kanta-tietoalustan avulla. Kanta-tietoalusta on Kanta-tietojen toisiokäytön mahdollistava vaiheittain kehittyvä tietojärjestelmäkokonaisuus. Saatavilla olevat Kanta-tietoaineistot ja niiden kuvaukset julkaistaan Findatan ja THL:n ylläpitämässä Aineistokatalogissa. Aineistojen käyttöluvat myöntää Findata.

”Odotukset Kanta-tietojen hyödyntämiseen toissijaisessa käytössä ovat suuret. Tavoitteena on, että asiakkaamme voisivat hyödyntää niitä jatkossa enemmän”, sanoo aineistopalveluiden päällikkö Mervi Siltanen Findatasta.

Mitä tietojen toissijainen käyttö tarkoittaa?

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja käytetään muussa kuin siinä ensisijaisessa tarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu. Tietojen ensisijaista käyttöä on potilaan hoitaminen. Tietojen toissijaista käyttöä ovat muun muassa tieteellinen tutkimus, tilastointi ja viranomaisohjaus.

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä määrittää tarkasti, mihin tietoja voi käyttää ja miten. Se astui voimaan 1.5.2019 ja saattoi lainsäädäntöalueen säännökset vastaamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Hakemukset sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä osoitetaan Findatalle, sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiselle. Findatan toimintaa valvovat muun muassa tietosuojavaltuutetun toimisto ja Valvira.

Findata myöntää sosiaali- ja terveysalan rekisteriaineistojen toissijaiseen käyttöön määräaikaisia tietolupia silloin, kun tiedot ovat peräisin usealta julkiselta rekisterinpitäjältä, yksityiseltä sektorilta tai Kanta-palveluista. Luvan myöntämisen jälkeen se toimittaa tiedot yhdistettynä ja pseudonymisoituna tietoturvalliseen etäkäyttöympäristöön luvansaajan analysoitavaksi.

Haettavissa olevat tiedot Aineistokatalogissa

Kanta potilastiedon arkisto: Covid-19

Kanta potilastiedon arkisto: Keskeiset terveystiedot

Kanta-reseptikeskuksen aineisto

Lisätietoja

Mervi Siltanen

Aineistopalveluiden päällikkö 029 524 8627

Kelan tietoaineistojen neuvontapalvelu

050 476 2974