Vakituinen työsuhde tarjolla, hae meille asiantuntijaksi 27.5. mennessä!

Haemme aineistopalveluihin asiantuntijaa vakinaiseen työsuhteeseen 1.7.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Aineistopalveluiden asiantuntija toimii Findatan asiakkaiden neuvontaan, lupakäsittelyyn, rekisteriaineistojen toimitusten hallinnointiin, tietoturvalliseen käyttöympäristöpalveluun sekä laskutukseen liittyvissä tehtävissä. Tehtävään sisältyy asiakaspalveluprosessien kehittämistä. Tehtävä edellyttää tiivistä yhteistyötä sote-tiedon tuottajien ja rekisterinpitäjien kanssa.

Tarjoamme monipuolisen asiantuntijatyönkuvan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävässä yhden luukun periaatteella toimivassa sotetietovarantopalvelussa.

Saatat olla tehtävään sopiva henkilö, mikäli sinulla on

  •  soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaavia opintoja soveltuvalta alalta
  • kokemusta asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöstä

Lisäksi tehtävän hoitamista tukee

  • ymmärrys sote-tietojen hyödyntämisestä toissijaiseen käyttöön sekä henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvästä lainsäädännöstä
  • hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
  • halu oppia uutta ja kehittyä tehtävien mukana

Eduksi luetaan sujuva englannin ja tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteydessä. Findata on oikeudellisesti itsenäinen viranomainen, jonka tehtävänä on edistää sote-tietojen toissijaista käyttöä järjestämällä ja tuottamalla neuvonta-, lupa-, aineistonhallinta- ja tietojärjestelmäpalveluja terveysdatan hyödyntäjille. Findatan tehtävistä on säädetty sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevassa laissa (552/2019).

Virkaan valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Palkka

Tehtävä sijoittuu THL:n palkkausjärjestelmän vaativuusluokkaan 7, jossa tehtäväkohtainen palkka on 2 819,01 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hae paikkaa

Jätä hakemus viimeistään perjantaina 27.5.2022 klo 12 mennessä valtiolle.fi-palvelussa osoitteessa: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=33-246-2022