Toisiolain piiriin kuuluvat

  • Henkilön perustiedot (esimerkiksi syntymäaika, kuolinpäivä, henkilötunnus)
  • Perhesuhteet
  • Asuinpaikat
  • Rakennustiedot

Jos tarvitaan muita tietoja, Digi- ja väestötietovirasto vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Lisätietoa: https://dvv.fi/organisaatiot/

Muuttujatasoista tietoa

Aineistotasoista tietoa