Toisiolain piiriin kuuluvat

  • Henkilöiden työ- ja ansiotiedot
  • Myönnetyt etuudet ja niiden perusteet sisältäen työkyvyttömyyseläkkeitä koskevat diagnoosit

Jos tarvitaan muita tietoja, Eläketurvakeskus vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Kysy lisätietoja tilastoasioista Eläketurvakeskuksen asiantuntijoilta (etk.fi).

Muuttujatasoista tietoa Aineistokatalogissa

Tietosisällön kuvaus pdf-tiedostona.

Aineistotasoista tietoa