Toisiolain piiriin kuuluvat

  • Henkilöiden työ- ja ansiotiedot
  • Myönnetyt etuudet ja niiden perusteet sisältäen työkyvyttömyyseläkkeitä koskevat diagnoosit

Jos tarvitaan muita tietoja, Eläketurvakeskus vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Lisätietoa: https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ja-ennusteet/tilastot/yhteystiedot/

Muuttujatasoista tietoa Aineistokatalogissa

Tietosisällön kuvaus myös täällä: https://www.etk.fi/wp-content/uploads/2023/03/ohje-elaketurvakeskuksen-rekisteriaineistojen-hakeminen-tutkimuskayttoon-helmikuu-2023.pdf

Aineistotasoista tietoa