Henkilötietoaineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden muuttaminen

  • Luettele uudet henkilöt, joille halutaan lisätä oikeus käsitellä aineistoa.
    • Kirjoita vain käsittelijöiden etunimi, sukunimi ja organisaatio (esim. Tiina Taikuri, Jyväskylän yliopisto).
    • Erottele henkilöt toisistaan puolipisteellä (;) esim. henkilö 1, organisaatio; henkilö 2, organisaatio; jne.
  • Liitä hakemukseen salassapitositoumukset uusilta henkilöiltä, jotka tulevat käsittelemään aineistoa.
  • Lataa salassapitositoumuslomake alla olevista linkeistä:
  • Luettele ne henkilöt, joiden oikeus käsitellä aineistoa halutaan poistaa.
  • Luettele henkilöt, joille on aiemmissa tietoluvissa myönnetty lupa aineiston käsittelyyn. Näiden henkilöiden ei tarvitse toimittaa salassapitositoumusta.