Huomioi, että aineisto voi olla laadultaan heikompaa kuin tietokannoista poimittu aineisto

Aineiston käsittely Findatassa saattaa kestää tavanomaista pidempään, sillä aineistoon liittyen voidaan tarvita lisätietoja tai tarkennuksia rekisterinpitäjiltä ja toisinaan aineisto vaatii muokkaamista käsiteltävään muotoon.

Mieti, tulisiko datan laadun varmistamiseksi tehdä valmis pohja, johon kliinikkopoimija poimii tiedot. Jos teet Excel-pohjan, tee vain yksi välilehti per tiedosto. Huomioi, että yksittäisen potilaan tai kirjauksen tietojen tulee olla riveillä, ei sarakkeissa.