Huomioi, että rekisterinpitäjä päättää poiminnan toteuttamisesta ja kustannuksista

Rekisterinpitäjän vastuulla on päättää, hyväksyykö se kliinikkopoiminnan poiminnan toteutustapana, miten poiminnat sen rekistereistä suoritetaan ja mitä kustannuksia poimintaan liittyen veloitetaan.

Rekisterinpitäjä vastaa myös siitä, että tiedot sen rekistereistä poimitaan lainmukaisesti. Rekisterinpitäjä voi esimerkiksi edellyttää, että ulkopuolisen tutkijan kanssa solmitaan poimintaan liittyviä sopimuksia ja/tai organisaatiosta haetaan tutkimuslupaa.

Findata ei ota kantaa näihin asioihin, vaan ne ovat hakijan, tietojen poimijan ja rekisterinpitäjän välillä selvitettäviä.