Taulukointisuunnitelman ulkopuolisia taulukoinnin muutoksia voidaan tehdä päätöksen jälkeen, jos

  • muutokset ovat linjassa tietopyyntöpäätöksessä kuvatun käyttötarkoituksen kanssa
  • muutokset voidaan tehdä päätöksessä kuvatulla aineistolla, ja
  • taulukoinnin karkeustaso ei muutu pienemmäksi.

Toimita muutospyyntö sähköpostilla osoitteeseen data@findata.fi 30 arkipäivän sisällä tilastoaineiston luovutuksesta.

Muutospyynnön voi toimittaa kerran kutakin toimitusta kohden ja muutokset toteutetaan viimeisimpään tilastotaulukkoon. Jos muutostyöstä aiheutuva työmäärä ylittää päätöksessä annetun enimmäiskustannusarvion, päätöksen jälkeisistä taulukoinnin muutoksista veloitetaan aineistonkäsittelyn tuntihinnan mukaisesti erikseen.