Tällä hetkellä Kannan tiedoista on valmiina aineistoina hyödynnettävissä 

  • lääkemääräykset ja -toimitukset
  • diagnoosit
  • laboratorio- ja rokotustiedot
  • toimenpidetiedot
  • fysiologiset mittaukset
  • lausunnot.

Seuraavana toisiokäyttöön potilastiedoista ovat tulossa

  • ensihoitokertomuksen tiedot
  • riskitiedot
  • suun terveydenhuollon tiedot.

Ensimmäiset sosiaalihuollon asiakastiedot tulevat toisiokäyttöön vuoden 2024 aikana. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi asiakkuus- ja päätöstiedot.

Lisätietoa Kanta-tiedon toissijaisesta käytöstä (kanta.fi).

Muuttujatasoista tietoa Aineistokatalogissa