Katso lain mukaiset käyttötarkoitukset sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttämiseen

Voimme myöntää luvan laissa määriteltyihin tarkoituksiin, jotka on listattu alla. Tietoluvan mukainen yksilötasoinen aineisto toimitetaan tietoturvalliseen käyttöympäristöön analysoitavaksi, tietopyynnöllä saatava tilastotasoinen aineisto voidaan toimittaa hakijalle. Toisiolain nojalla tietoja voidaan käyttää myös tietojohtamiseen sekä viranomaisohjaukseen ja valvontaan.

Yksilötasoinen aineisto

  • opetus
  • tieteellinen tutkimus
  • tilastointi
  • viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä

Lisäksi rekisterinpitäjät voivat käyttää omia aineistojaan toisiolain nojalla tietojohtamiseen ilman erillistä tietolupaa.

Tilastotasoinen aineisto

  • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
  • opetus
  • tieteellinen tutkimus
  • tietojohtaminen (vertailuaineisto)
  • tilastointi
  • sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaus ja -valvonta sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä