Käyttöympäristön vaihtaminen muuhun kuin Kapseli-käyttöympäristöön

  • Ilmoita, mikä on tämänhetkinen aineiston käyttöympäristö.
  • Ilmoita, mihin käyttöympäristöön haet aineistoa käsiteltäväksi.
  • Perustele, miksi käyttöympäristön vaihtaminen muuhun kuin Kapseliin on hankkeen kannalta välttämätöntä. Jos nykyinen käyttöympäristö löytyy Toini-rekisteristä, eikä käyttöympäristö muutu, ei käyttöympäristöä tarvitse perustella.
  • Tilastokeskuksen aineistoja ja Fiona-käyttöympäristöä koskevat huomiot
    • Jos aineistosi siirretään Tilastokeskuksen Fiona-käyttöympäristöön siksi, että aineistoon yhdistetään Tilastokeskuksen tilastoviranomaisena luovuttamaa aineistoa, valitse haettavaksi muutokseksi ”Muiden kuin toisiolain alaisten tietojen yhdistäminen aineistoon”. Sinun ei tarvitse tässä tapauksessa hakea muutosta ”Henkilötietoaineiston käyttöympäristön vaihtaminen muualle kuin Kapseli-käyttöympäristöön”.
    • Jos haet aineistosi siirtämistä Tilastokeskuksen Fiona-käyttöympäristöön muusta syystä eikä aineistoosi yhdistetä Tilastokeskuksen tilastoviranomaisena luovuttamaa aineistoa, valitse muutoslupatyypiksi ”Henkilötietoaineiston käyttöympäristön vaihtaminen muualle kuin Kapseli-käyttöympäristöön”.
  • Jos aineisto siirretään pois Kapselista, muista päivittää Kapseli-tilauksesi ajanjakso Findatan asiointipalvelussa.