Määrittele haettava aineisto muuttujatasolla ja muista tietojen minimointiperiaate. Hyödynnä Aineistokatalogia ja rekisterinpitäjien neuvontapalveluja. Poimintakuvauslomake on ladattavissa osoitteesta: findata.fi/poimintakuvauslomake.

  • Mistä ja miten kohdejoukko poimitaan? Onhan rajaus riittävän tarkka?
  • Poimitaanko verrokkeja/sukulaisia? Miten heidät määritellään?
  • Mistä rekistereistä aineisto poimitaan?
  • Mitä muuttujia poimintaan otetaan mukaan? 

Muut yhdistettävät aineistot

  • Onhan muut aineistot kuvattu hakemukselle?
  • Onhan muiden aineistojen luvat voimassa tai lupaprosessi käynnissä?