Definiera materialet som ska sökas på variabelnivån och andra principer för dataminimering. Använd Materialkatalogen och de personuppgiftsansvarigas rådgivningstjänster.

  • Var och hur hämtar jag målgruppen? Är begränsningen tillräckligt specifik?
  • Ska jag hämta jämförelsepersoner/släktingar? Hur definierar jag dem?
  • Från vilka register hämtas materialet?
  • Vilka variabler tas med i urvalet? 

Övrigt material som ska samköras

  • Är övrigt material beskrivet i ansökan?
  • Är tillståndet för övriga material i kraft eller pågår tillståndsprocessen?