Mikä on tutkimus- tai tiedonhyödyntämissuunnitelma?

Tiedonhyödyntämissuunnitelmalla tarkoitetaan toisiolaissa tutkimussuunnitelmaa, hankesuunnitelmaa ja vastaavaa suunnitelmaa, josta ilmenevät lupahakemuksessa tarkoitettujen tietojen käyttötarkoitus, niiden rekisterinpitäjä ja käsittelijät, käsittelyn oikeudellinen peruste sekä tietojen käsittelyn tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät olennaiset seikat kattaen koko tietojen elinkaaren mukaan lukien tietojen säilytys sekä hävittäminen tai arkistointi.

Tiedonhyödyntämissuunnitelman olennaiset seikat on huomioitu Findatan hakemuslomakkeissa.

Tieteellisen tutkimuksen yleisiä kriteerejä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • tutkimus perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan
  • tutkimuksella on tutkimuksesta vastaava henkilö tai vastuuryhmä
  • tutkimus osallistuu tieteelliseen keskusteluun eli tulokset on määrä julkaista tieteellisten periaatteiden mukaisesti esim. tiedelehdissä tai opinnäytteenä
  • tutkimus tuottaa uutta tietoa tai edistää kansanterveyttä tai -hyvinvointia
  • tutkimuksella on asianomaisen organisaation myöntämä tutkimuslupa, jos sellainen organisaatiossa edellytetään
  • lääketieteellisellä tutkimuksella on eettisen toimikunnan myönteinen lausunto

Tieteellisen tutkimuksen asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan kuuluu esim. taustoitus, tutkimuksella tavoiteltavan tiedontarpeen määrittely, tavoitteiden ja kysymysten asettaminen, tarvittavan aineiston ja menetelmän kuvaus sekä eettisten näkökulmien huomiointi.