Kirjaa taulukointisuunnitelmaan selkeästi ja tarkasti

  • minkä rekisterin tietoja kussakin taulukossa käytetään,
  • mitä muuttujia kyseisistä rekistereistä halutaan tilaston riveille ja sarakkeisiin ja miten nämä muuttujat ryhmitetään, summataan tai luokitetaan,
  • mitä rajauksia, esim. ikäluokittain tai vuosittain, kussakin taulukossa käytetään ja
  • mitä kohdejoukkoa kussakin taulukossa hyödynnetään.

Jos tarvitset muuttujien johtamista, kuvaile mistä rekistereistä raakamuuttujat on poimittu ja miten poimituista raakamuuttujista on tarkoitus päästä taulukossa esitettäviin tietoihin.

Kuvaa taulukoiden muodostusjärjestys. Selvennä, jos jonkun taulukon tietoja hyödynnetään toisen taulukon muodostamiseen.

Mainitse kaikki taulukoissa tarvittavat raakamuuttujat myös poimintakuvauslomakkeella (lataa Word-tiedosto, 57 kt). Tarkista, että nimet ovat vastaavat molemmissa dokumenteissa. Käytä muuttujista niiden teknisiä nimiä, jotka löytyvät Aineistokatalogista (aineistokatalogi.fi).