Jokaisella on oikeus omiin henkilötietoihin, joihin kuuluu myös oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Olemme koonneet ohjeet vastustamisoikeuden käytöstä sivulle Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely.

Findata ei ole sosiaali- ja terveystietojen alkuperäinen rekisterinpitäjä. Sen vuoksi esimerkiksi Findatalle lähetetty pyyntö vastustaa henkilötietojen käyttöä ei estä kyseisten tietojen luovuttamista toissijaiseen käyttöön jonkin toisiolain 6 §:ssä mainitun rekisterinpitäjän toimesta.

Valitettavasti Suomessa ei ole keskitettyä järjestelmää, jolla tietojen toisiokäytön voisi kieltää kerralla niin, että se sitoisi kaikkia tahoja.

Voit tehdä vastustamispyynnön suoraan muille toisiolain 6 §:ssä tarkoitetuille toimijoille:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjille,
 • sosiaali- ja terveysministeriölle,
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL),
 • Kansaneläkelaitokselle (Kela),
 • Valviralle,
 • aluehallintovirastoille,
 • Työterveyslaitokselle,
 • Fimealle,
 • Tilastokeskukselle,
 • Eläketurvakeskukselle ja
 • Digi- ja väestötietovirastolle.