Miten voin kieltää tietojeni toissijaisen käytön?

Jokaisella on oikeus omiin henkilötietoihin, joihin kuuluu myös oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Olemme koonneet ohjeet vastustamisoikeuden käytöstä sivulle Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely.

On hyvä huomioida, että Findata ei ole sosiaali- ja terveystietojen alkuperäinen rekisterinpitäjä. Täten esimerkiksi Findatalle lähetetty pyyntö vastustaa henkilötietojen käyttöä ei estä sitä, etteikö kyseisiä tietoja voitaisi silti luovuttaa toissijaiseen käyttöön jonkin toisiolain 6 §:ssä mainitun rekisterinpitäjän toimesta.

Valitettavasti Suomessa ei ole keskitettyä järjestelmää, jolla tietojen toisiokäytön voisi kieltää kerralla kaikkia tahoja sitovasti. Voit tehdä vastustamispyynnön suoraan muille toisiolain 6 §:ssä tarkoitetuille toimijoille: sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjille, sosiaali- ja terveysministeriölle, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), Kansaneläkelaitokselle (Kela), Valviralle, aluehallintovirastoille, Työterveyslaitokselle, Fimealle, Tilastokeskukselle, Eläketurvakeskukselle ja Digi- ja väestötietovirastolle.