Hur kan jag förbjuda sekundär användning av mina uppgifter?

Var och en har rätt till sina egna personuppgifter, inklusive rätt att invända mot behandling av uppgifterna. Vi har sammanställt anvisningar om användningen av rätten att göra invändningar på sidan Dataskydd och behandling av personuppgifter.

Du bör dock observera att Findata inte är den ursprungliga personuppgiftsansvariga för social- och hälsouppgifter. Därmed förhindrar till exempel en begäran om invändning mot användning av personuppgifter som skickas till Findata inte att ifrågavarande uppgifter ändå kan utlämnas för sekundär användning av någon annan personuppgiftsansvarig som nämns i 6 § i lagen om sekundär användning.

Tyvärr finns det inget centraliserat system i Finland med vilket man på en gång kan förbjuda sekundär användning av uppgifter på ett sätt som binder alla parter. Du kan göra en begäran om invändning direkt till andra aktörer som avses i 6 § i lagen om sekundär användning: anordnare av social- och hälsovårdstjänster, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Folkpensionsanstalten (FPA), Valvira, regionförvaltningsverken, Arbetshälsoinstitutet, Fimea, Statistikcentralen, Pensionsskyddscentralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.