Hakemuksen käsittelyaikaan vaikuttaa

  • hakemuksen sisältö (erityisesti tietopyynnön kuvauksen tarkkuus),
  • hakemuskäsittelytilanne sekä
  • rekisterinpitäjien vastausajat.

Mikäli hakemukseesi liittyy epäselvyyksiä, ole tarvittaessa yhteydessä suoraan rekisterinpitäjiin ja Findatan neuvontaan käsittelyn nopeuttamiseksi.

Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä seuraavilla tavoilla:

  • Täytä hakemus huolellisesti.
  • Määrittele tietotarve ja rekisterikohtaiset aineistopoiminnat mahdollisimman tarkkaan ennen hakemuksen lähettämistä. Toimita tyhjä esimerkkitaulukko jokaisesta pyytämästäsi tilastosta niin, että rivi- ja sarakemuuttujat on selkeästi määritelty.
  • Ota yhteyttä suoraan rekisterinpitäjiin, mikäli tarvitset lisätietoja aineistoista tai muuttujista. Rekisterinpitäjät tarjoavat toisiolain mukaisesti neuvontapalvelua omia aineistojaan koskien ja ovat niiden suhteen parhaita asiantuntijoita. Löydät lisätietoja Aineistot-sivulta. Voit myös hyödyntää Aineistokatalogia (aineistokatalogi.fi).