Hakemuksen käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen sisältö (erityisesti tietopyynnön kuvauksen tarkkuus), hakemuskäsittelytilanne sekä rekisterinpitäjien vastausajat. Mikäli hakemukseesi liittyy epäselvyyksiä, ole tarvittaessa yhteydessä suoraan rekisterinpitäjiin ja Findatan neuvontaan käsittelyn nopeuttamiseksi.

Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä seuraavilla tavoilla:

  • Täytä hakemus huolellisesti.
  • Määrittele tietotarve ja rekisterikohtaiset aineistopoiminnat mahdollisimman tarkkaan ennen hakemuksen lähettämistä. Toimita tyhjä esimerkkitaulukko jokaisesta pyytämästäsi tilastosta niin, että rivi- ja sarakemuuttujat on selkeästi määritelty.
  • Ota yhteyttä suoraan rekisterinpitäjiin, mikäli tarvitset lisätietoja aineistoista tai muuttujista. Rekisterinpitäjät tarjoavat toisiolain mukaisesti neuvontapalvelua omia aineistojaan koskien ja ovat niiden suhteen parhaita asiantuntijoita. Löydät lisätietoja Aineistot-sivulta. Voit myös hyödyntää Aineistokatalogia.